Instrumenten

Om samen met u een unieke en inspirerende werkomgeving te kunnen ontwikkelen, is het belangrijk dat wij u beter leren kennen en u uw organisatie beter leert kennen. Dit gebeurt voornamelijk tijdens de activiteiten die we met elkaar in ons gezamenlijke werkproces ontplooien. De inzet van instrumenten zijn ondersteunend aan dit proces.

Naast alle informatie die we met elkaar tijdens het proces uitwisselen, is feitelijke informatie uit de organisatie vaak heel informatie, behulpzaam en soms ook nodig om ogen te openen of argumenten te staven. Door de vele projecten die we reeds hebben begeleidt en vorm gegeven, heeft Funckey inmiddels veel informatie, kennis en expertise vergaard. Hiermee kunnen we een redelijk goede inschatting maken van een aantal aspecten die ten grondslag liggen aan uw werkconcept. Zo hebben we zicht op de gemiddelde bezettingsgraad van organisaties en het gemiddelde werkpatroon van medewerkers. Echter kan deze expertise niet worden gezien als vervanging van een organisatie breed onderzoek waarin de uitkomsten kunnen dienen als feitelijke onderbouwing van keuzes en bijzonderheden binnen uw organisatie nauwkeurig in kaart worden gebracht. Tevens kan, met behulp van een zorgvuldige communicatie, het instrument bijdragen aan een brede betrokkenheid en bewustwording bij uw medewerkers.

20160404, onder de loep mensen ZW (392321644)

 

 

 

 

 

 

Deze instrumenten zijn door en voor Funckey ontwikkeld en zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Zij vormen een hulpmiddel in onze totale dienstverlening. Het is de interpretatie van de output die de informatie waardevol en bruikbaar maakt. Wij lichten de resultaten van de instrumenten altijd persoonlijk aan u toe en combineren dit eventueel met een workshop om meer inzicht in de materie te verschaffen.

Omdat de instrumenten door ons zelf zijn ontwikkeld, stelt dit ons ook in staat om, waar nodig en gewenst, maatwerk te leveren.