Werkanalyse

Onze arbeidscultuur is al jaren aan veranderingen onderhevig. Routinematige werkzaamheden worden verder geautomatiseerd en wat overblijft zijn unieke en meer complexe vraagstukken. Dit vraagt om klantgerichte medewerkers die, door hun kennis te delen en samen te werken, tot de best mogelijke oplossingen kunnen komen. Er is daarom steeds vaker sprake van teamprestaties dan individuele prestaties. Al deze ontwikkelingen vragen om een andere invulling van en ondersteuning door de werkomgeving. De oorspronkelijk administratieve functie maakt plaats voor een sociale functie, waarin ‘ontmoeten’ en ‘samenwerken’ centraal staan. De behoefte aan individuele werkplekken en traditionele vergaderruimtes neemt af en de behoefte aan samenwerkplekken en projectomgevingen neemt toe.

Voordat u gaat nadenken over de concrete invulling van uw werkomgeving vinden wij het belangrijk dat u weet hoe het werkpatroon van uw organisatie er uitziet. Hiervoor heeft Funckey een online-enquête ontwikkeld. Alle medewerkers worden vooraf zorgvuldig geïnformeerd over het doel van deze enquête en gevraagd hieraan deel te nemen. Dit vergroot de betrokkenheid van de medewerkers in het traject en creëert ook bewustzijn op de omvang van en variatie in het type werkzaamheden dat zij uitvoeren. Met behulp van de resultaten van deze enquête is het mogelijk om met elkaar de dynamiek tussen de verschillende type werkzaamheden in kaart te brengen. Dit werkpatroon is voor uw organisatie namelijk uniek en vormt een belangrijke basis voor de verdere ontwikkeling van uw werkomgeving.

20160404, pie chart mensen ZW (263091443)

 

 

 

 

 

 

In een workshop presenteren wij de resultaten van de werkanalyse en brengen we vervolgens samen met u de dynamiek van uw organisatie in kaart. Met deze wetenschap kunnen we uw huidige werkomgeving tegen het licht houden en u inzicht verschaffen in de sterke en zwakke schakels binnen uw huidige werkomgeving.

Met deze werkanalyse zet u een belangrijke stap in het proces van bewustwording en de ontwikkeling van een passende werkomgeving. Neemt u contact met ons op voor een offerte.