Werkplekmeting

Gemiddeld wordt 25% van de werkplekken in een werkomgeving structureel niet gebruikt en wordt 75% van de vergader- en overlegfaciliteiten gebruikt door 2 tot 4 personen, terwijl de capaciteit veel hoger ligt. Wilt u weten hoe efficient uw werkomgeving op dit moment gebruikt wordt? Onze werkplekmeting geeft hier antwoord op.

Op minimaal vijf achtereenvolgende werkdagen worden alle werkplekken en overlegfaciliteiten nauwgezet gemeten. Een goede voorbereiding is hierbij het halve werk. Voor een accurate en betrouwbare meting hebben wij actuele plattegronden van uw werkomgeving nodig. Op basis van deze plattegronden maken wij een route, waarin alle werkplekken en overlegfaciliteiten volgordelijk worden genummerd. Een intern of extern persoon zal ieder uur de vooraf vastgestelde route lopen en de bezetting van de werkplekken en overlegfaciliteiten registreren. Hierbij wordt gekeken of de werkplekken bezet zijn of niet, of dat deze bezet wordt gehouden door bijvoorbeeld spullen op tafel of een jas over de stoel. Bij de overlegfaciliteiten wordt naast de bezetting ook gekeken naar het aantal personen dat deze faciliteit gebruiken.

20160404, chart people ZW (307003862)

 

 

 

 

 

Wij presenteren u de resultaten van de werkplekmeting  in een aantal overzichtelijke grafieken. Indien gewenst kunt u een vergelijking maken van het gebruik per afdeling, verdieping of zelfs gebouw. Het is belangrijk om het doel en moment van de meting vooraf duidelijk te communiceren met alle medewerkers binnen uw organisatie. De meting dient namelijk plaats te vinden in een representatieve week en er wordt niet gelet op de aanwezigheid van individuen. Er wordt uitsluitend op facilitair niveau gekeken naar het gebruik van de werkomgeving.

De resultaten van deze meting vormen belangrijke input voor de verdere ontwikkeling van uw professionele werkomgeving en het vaststellen van de bezettingsgraad die u wenst te hanteren. Neemt u contact met ons op voor een offerte.