Projectmatige aanpak

Ondanks dat het ontwikkelen van een nieuwe werkomgeving een organisch proces is en de oplossingen vooraf niet vaststaan, kunnen wij dit in een projectmatige context plaatsen en een richtinggevend kader opstellen. Samen met onze opdrachtgever trachten we een zo goed mogelijk beeld te krijgen van het gewenste kwaliteitsniveau van de toekomstige werkomgeving en de wijze waarop het ontwerp- en realisatietraject op de markt wordt gebracht. Op basis van haar ervaring en expertise is Funckey vervolgens, in een vroeg stadium, in staat hiervoor een financiële bovengrens aan te geven. Deze bovengrens wordt mede bepaald door de beschikbare tijd. Zoals het gezegde luidt, geldt ook voor dit soort projecten: “Time is money”.

De kwaliteit, het budget en beschikbare tijd zijn ook van invloed op de te kiezen werkwijze in de ontwerp- en realisatiefase. Door in de ontwikkelfase hier reeds aandacht voor te hebben, kan hier in de creatieve fase goed in gestuurd worden en kunnen wij er, samen met u, voor zorgen dat de kwalitatieve en financieel kaders gerespecteerd worden.

Graag stellen wij voor u een plan van aanpak op, waarin wij de te doorlopen processtappen, de benodigde input en boogde resultaten beschrijven. Een planning en rolverdeling completeren dit geheel, zodat helder is wie waarvoor verantwoordelijk is.