Werkproces

In ons werkproces onderscheiden wij twee verschillende en opeenvolgende procesfasen. Een project start in onze optiek altijd met het ontwikkelen van de context, een visie en concept, om deze vervolgens te kunnen invullen door middel van het  creëren van de juiste vorm en beleving.

  • In de ontwikkelfase gaan we samen met onze opdrachtgever op onderzoek uit. We brengen de werkwijze van de organisatie zo goed als mogelijk in kaart en identificeren toekomstige ontwikkelingen. In een functioneel kader beschrijven we vervolgens op welke wijze invulling dient te worden gegeven aan de fysieke werkomgeving.
  • In de creatieve fase gaan we samen met experts op het gebied van de fysieke werkomgeving aan de slag om de juiste vertaling te maken van het functioneel kader naar een concreet ontwerp, programma van eisen en andere zaken die nodig zijn om te werkomgeving daadwerkelijk te kunnen realiseren en in gebruik te nemen. In deze fase speelt de opdrachtgever weer een belangrijke rol door de oplossingen die worden voorgesteld te toetsen aan het functioneel kader dat in de eerste fase is opgesteld.

Inhoudelijk betreft dit een organisch proces. Van tevoren weten we niet precies wat de uitkomsten van dit proces zullen zijn. Desalniettemin kunnen wij dit wel projectmatig aanpakken.