Werkwijze

Funckey levert graag in samenwerking met haar opdrachtgevers een constructieve bijdrage aan het huisvestingsproces en voegt waarde toe aan de organisaties waarvoor zij werkt. Doordat zij zelf geen onderdeel uitmaakt van de organisatie, is zij in staat de organisatie een objectieve spiegel voor te houden en inhoudelijke onderwerpen in een ander en breder perspectief te plaatsen. Dit is een bewuste werkwijze die ons scherp houdt in ons denken en handelen.

Iedereen binnen de organisatie kan het initiatief nemen om de huisvesting onder de loep te nemen. In het proces wat vervolgens op gang komt is het van belang dat alle lagen van de organisatie betrokken worden. Het management om het kader voor het proces te schetsen en de medewerkers om input te geven. Bovendien beogen we in het proces draagvlak binnen de organisatie te generen. Om in kaart te brengen waar u als organisatie nu staat en waar u naartoe wilt, gaan wij graag het gesprek met u aan. In dit gesprek tasten wij samen met u af welke specifieke vraagstukken u heeft en wordt duidelijk wat de eerste stappen zijn op de weg naar een passende oplossing.

Meer informatie over onze werkwijze vindt u hier.